Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
dofinansował realizację
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
dwóch projektów.


"W zielone gramy – dotknij, zrozum, pokochaj" – utworzenie pracowni edukacji ekologicznej
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
dla szkoły podstawowej
całkowita wartość projektu: 26 243,33 PLN
kwota dofinansowana przez WGOŚiGW w Łodzi: 20 699,00 PLN


"W rytmie ekologii" - utworzenie pracowni edukacji ekologicznej
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
dla gimnazjum i liceum
całkowita wartość projektu: 35 500,00 PLN
kwota dofinansowana przez WGOŚiGW w Łodzi: 29 030,00 PLN